TDAH

TRASTORN D’ATENCIÓ AMB O SENSE HIPERACTIVITAT

És el trastornneurobiològic més freqüent en la infància. S’estima que ho pateix un 6,8% de la població infantil, que equivaldria gairebé a 2 nens per aula.

Segons el DSM-5 es diferencien tres símptomes claus:

Quan predomina manca d’atenció


La conducta prevalent és el dèficit de atenció
(sol ser més freqüent entre les nenes)

Manifesta incapacitat de resistir-se a estímuls irrellevants, la qual cosa dificulta la concentració i manteniment del “treball consistent” en una tasca durant un període més o menys llarg.

Quan predomina hiperactivitat/impulsivitat


La conducta prevalent és la hiperactivitat i/o impulsivitat

Dificultat per regular el seu nivell d’activitat i/o dificultat de controlar les conductes, emocions i pensaments

Presentació combinada dèficit d’atenció i hiperactivitat/impulsivitat


Presenta els tres símptomes nuclears
(dèficit d’atenció, hiperactivitat i impulsivitat)

Per poder distingir un nen amb o sense TDAH, cal tenir en compte la quantitat i la intensitat dels símptomes i la permanència en el temps i en diferents situacions.

La majoria d’infants amb TDAH mostren una baixa autoestima. Es valoren a ells mateixos negativament, tenen més problemes, desconfiança, sentiments depressius o inseguretat.

El tractament que ofereix millors resultats és el Multimodal, aquest suposa coordinar simultàniament tractaments de tipus:

1. Farmacològic
2. Psicològic
3. Psicopedagògic

Tenint en compte les característiques individuals del nen (sexe, edat) i els factors externs com l’entorn familiar i social.

El tractament psicològic suposa:
Millorar la qualitat de vida dels afectats. Cal informació sobre el trastorn, subministrament d’eines per controlar la conducta, estratègies de comunicació per millorar la relació amb l’infant o adolescent, i dotació d’eines per incrementar l’autocontrol.
Si no es tracta adequadament, l’infant amb TDAH no tan sols continuarà tenint dificultats per atendre i controlar els seus impulsos, sinó que arribarà a rebutjar-se a si mateix, a l’escola, amb els companys i fins i tot la família, mostrant-se desmotivat per superar les seves dificultats.

A nivell psicopedagògic:
Hem de millorar les habilitats acadèmiques i el comportament del nen/a mentre estudia o fa deures, a la vegada que cal instaurar un hàbit d’estudi.

La medicació:
Pot disminuir el nivell d’activitat i augmentar la capacitat atencional. Reduir la impulsivitat. Reduir la reactivitat emocional: redueix l’agressivitat.

Truca'm:

609775585