Transtorns del desenvolupament

Transtorns del desenvolupament

Problemes que poden sorgir en el desenvolupament de la infància i adolescència

Assessorament als pares en problemes de conducta i problemes emocionals dels seus fills.

Tractament als problemes emocionals i de conducta de la infància i adolescència.

El desenvolupament psicològic dels nens s’estableix que comença en la seva etapa prenatal. En el creixement físic del nadó hi ha uns factors genètics i ambientals que determinen el seu desenvolupament interpersonal posterior.

La infància és una etapa de la vida on es produeixen molts canvis tant a nivell físic com psíquic. Sovint ens trobem amb nens i nenes desobedients, amb rabietes, negatius… aquestes actituds poden corregir-se amb un adequat aprenentatge emocional i de conducta tant en els nens i les nenes com en els adolescents en general, atesa la influència del sistema familiar i dels vincles emocionals que s’estableixen.
El treball terapèutic amb infants i adolescents es fa amb el compromís i la participació activa de la família, facilitant les eines adequades a cada cas.

Factors determinants de la conducta

Truca'm:

609775585